بازديد شهردار محترم شهرستان دزفول از نمايشگاه خلاقيت دبستان شهيدراجي

0 نظر

امروز يكشنبه 20/1/91 شهردار محترم دزفول جناب آقاي دوائي با درخواستي كه از طرف دبستان شده بود جهت بازديد از نمايشگاه خلاقيت تشريف آورده و از نزديك  وسايل و نحوه آموزش با آن ها را مشاهده نمودند و قول همكاري نيز دادند كه ضمن تشكر بسياروافر از ايشان كه به علم و دانش اهميت مي دهند و سپاس ويژه از لبيك گفتن به در خواست اين آموزشگاه و نيز قدرداني تمام مردم دزفول از خدمات ايشان اميدواريم كه خداوند بر توفيقات ايشان بيفزايد.

 

819 بازدید

اخذ پرونده هاي رتبه شعلي همكاران در دبستان شهيدراجي

0 نظر
طي هماهنگي با اداره آموزش و پرورش دزفول دبستان شهيدراجي مسئوليت اخذ و كنترل پرونده هاي همكاران داراي رتبه هاي شغلي را عهده دار شد كه شامل تمام پرسنل دبستان هاي پسرانه شهر مي شد و اين امراز شنبه 3/10/90 لغايت 7/10/90 ادامه دارد.
573 بازدید

برگزاري جلسه عمومي انجمن در مهرماه دبستان شهيدراجي

0 نظر
جلسه عمومي انجمن اولياومربيان دبستان شهيدراجي در هفته آخر مهرماه برگزار گرديد و طي آن پس از تلاوت آيات وحي و ارائه گزارش انجمن سال قبل و تراز مالي توسط مدير آموزشگاه از اعضاي سال گذشته انجمن تقدير كتبي بعمل آمد و در پايان اعضا جديد براي سال 91-90 انتخاب گرديدند.
437 بازدید