پوشيدن لباس هاي حيوانات توسط دانش آموزان در دبستان شهيدراجي

0 نظر

امروز 17/11/90 برخي از دانش آموزان كلاس اول و دوم با پوشيدن لباس هاي حيوانات كه قبلا تهيه شده بود وارد دبستان شدند و در بين دانش آموزان و در كلاس خود نشستند و بسيار مورد توجه و شادي دانش آموزان ديگر و حتي معلمان گرديد. به مناسبت دهه مبارك فجر 

627 بازدید

درس هنراستفاده از وسايل ساده براي ساختن كاردستي در دبستان شهيدراجي

0 نظر

امروز مورخ 17/11/90 در دبستان شهيدراجي در درس هنر برخي از كلاس هابا آموزش هايي كه به آن ها داده شد توانستند چيزهايي بسازند كه از جمله برخي حيوانات و برخي اشياء و ...

 

1115 بازدید

بازديد خانم باغستاني از ارزيابي عملكرد وزارت وآقاي يوسفي از ارزيابي عملكرداستان از دبستان شهيدراجي

1 نظر

در مورخ 10/11/90 خانم باغستاني از طرف ارزيابي عملكرد وزارت آموزش و پرورش به همراه جناب آقاي يوسفي از ارزيابي عملكرد استان خوزستان و معاونت محترم آموزش ابتدايي و نيز كارشناس مسئول ابتدايي و كارشناس مسئول گروه هاي آموزشي از دبستان شهيدراجي بازديد نمودندو در اين بين از نمايشگاه خلاقيت كه در دبستان داير است بازديد اختصاصي نمودند. با آرزوي موفقيت براي ايشان از تشريف فرمايي همه عزيزان نشكر مي نماييم.

676 بازدید

ارائه پروژه هاي طرح جابربن حيان كلاس سوم محمد رضا جاهددبستان شهيد راجي

0 نظر

امروز مورخ 1/11/90 دانش آموزان كلاس سوم دبستان شهيدراجي پروژ ه هاي طرح جابربن حيان خود را كه بصورت انفرادي يا گروه هاي 3 نفره به كلاس آورده و هر گروه پروژه خود را براي ديگر دانش آموزان كلاس توضيح داده و در اين ساعت دانش آموزان در قالب يك دانشمند كوچك كلاس را اداره كردندكه براي بچه ها زنگ پويا و جالبي بودزيرا دانش آموز جاي خودش را با آموزگارعوض كرد.

 
1584 بازدید

برگزاري جشن شكرگزاري انس با قرآن در دبستان شهيدراجي

1 نظر

امروز چهارشنبه مورخ 14/10/90 جشن شكرگزاري انس با قرآن كلاس سوم در نمازخانه دبستان شهيدراجي برگزار شد كه طي آن دانش آموزان ضمن قرائت قرآن  نسبت به يادگيري خوداز قرآن آشنا شدند و نيزآموزگاران ومدير ومعاون پرورشي  ضمن صحبت هايي در راستاي يادگيري و عمل به قرآن دعاي شكر سر داده و دانش آموزان همراهي نمودند و درپايان با شيريني از دانش آموزان پذيرايي صورت گرفت.

 

1062 بازدید

مراسم شب يلدا در پيش دبستاني شهيدراجي

0 نظر

مراسم شب يلدا در كلاس پيش دبستاني برگزار شد و نوآموزان با اين شب و مراسم خاص سنتي آن آشنا شدند و در پايان از خودشان حسابي پذيرايي كردند.نوش جانشان

 

1233 بازدید

حضور آموزگار خلاق كلاس سوم دبستان شهيدراجي در بين آموزگاران ناحيه 3 اهواز

0 نظر

روز پنج شنبه مورخ8/10/90 آموزگار خلاق كلاس سوم دبستان شهيدراجي به دعوت از طرف آموزش و پرورش ناحيه 3 اهواز در بين آموزگاران اين ناحيه حضور يافت و طي 4 ساعت حضور و شركت در همايش ايده هاي خلاقانه آموزگاران را برانگيخت .با تشكر از آقاي جاهدآموزگار كلاس سوم دبستان شهيدراجي

754 بازدید

آموزش حرف ش در كلاس اول دبستان شهيدراجي

0 نظر

امروزمورخ10/9/90 درس ش در كلاس اول با درست كردن آش رشته توسط آموزگاران كلاس هاي اول وتدريس حرف ش بوسيله

 كلمه آش دانش آموزان بهتر وعيني تر با حرف ش آشنا شدند و در پايان دانش آموزان با لذت بسيار آش نوش جان كردند.جا دارد از آموزگاران محترم كلاس اول تشكر نماييم.

1136 بازدید

اخذ پرونده هاي رتبه شعلي همكاران در دبستان شهيدراجي

0 نظر
طي هماهنگي با اداره آموزش و پرورش دزفول دبستان شهيدراجي مسئوليت اخذ و كنترل پرونده هاي همكاران داراي رتبه هاي شغلي را عهده دار شد كه شامل تمام پرسنل دبستان هاي پسرانه شهر مي شد و اين امراز شنبه 3/10/90 لغايت 7/10/90 ادامه دارد.
573 بازدید

تدريس در سرباز بصورت عيني و عملي در دبستان شهيدراجي

0 نظر
در روز يكشنبه مورخ 4/10/90 درس سرباز و آموزش حروف آن براي كلاس اول بصورت عملي و عيني با استفاده از لباس و وسايل سربازي توسط دانش آموزان به همراه آموزگار كلاس تدريس شد كه شور و نشاط دانش آموزان را به همراه داشت. 
685 بازدید

برگزاري اردو در دبستان شهيدراجي

0 نظر
امروز سه شنبه مورخ 6/10/90دانش آموزان دبستان شهيدراجي به اردو اعزام شدند كه طي اين اردو كه در پارك بعثت برگزار شد دانش آموزان ضمن تفريح به يادگيري برخي مطالب علمي نيز پرداختند.
643 بازدید

استفاده از روش نوين آموزش در دبستان شهيدراجي

0 نظر
امروز چهارشنبه مورخ 30/9/90 درس پرواز در كلاس سوم توسط آموزگار بطور خلاقانه اي تدريس شد كه دانش آموزان بسيار خوشحال شدند و بصورت عيني با درس  پرواز آشنا شدند. و آموزگار كلاس با لباس خلباني وارد كلاس شد كه موجب جلب توجه پرسنل دبستان و دانش آموزان شد. مربوط به درس پرواز كتاب فارسي كلاس سوم دبستان 
633 بازدید

برگزاري نمايشگاه به مناسبت هفته پژوهش در دبستان شهيدراجي

0 نظر
به مناسبت هفته پژوهش نمايشگاهي در دبستان شهيدراجي برگزارگرديد و دانش آموزان توام با بازديد با نحوه طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي آشنا شدند. 
540 بازدید

روز هواي پاك در دبستان شهيدراجي

0 نظر

روز دوشنبه مورخ 28/9/90 روز پاكيزگي و هواي پاك ناميده شده كه به همين منظور تعدادي از دانش آموزان دبستان شهيدراجي در اين طرح بسيار مفيد شركت نمودند.

 

878 بازدید

كلاس تعامل اوليا با مدرسه در دبستان شهيدراجي

0 نظر

كلاس هاي تعامل خانه با مدرسه در دبستان شهيدراجي برگزار گرديد كه اولياي دانش آموزان از نزديك با آموزگار فرزند خود به تبادل اطلاعات و نظرات پرداختند و ضمن آن با روش هاي جديد تدريس نيز آشنا شدند.

 

589 بازدید