آموزش مسائل ايمني گاز در دبستان شهيدراجي

0 نظر

امروز مورخ 8/12/90 در دبستان شهيدراجي براي دانش آموزان كلاش آموزش ايمني از گاز توسط كارشناس شركت گاز برگزار گرديد و دانش آموزان با ديدن تصاوير و فيلم هاي آموزشي با نحوه ايمني از گاز آشنا شدند.

760 بازدید