اهداء لوح تقدير و هديه به دانش آموزان برتر دبستان شهيدراجي

0 نظر

امروز مورخ 9/12/90 به دانش آموزان برتر درسي و تربيتي و... لوح تقدير و هدايايي تقديم گرديد و از زحمات معلمان نيز قدرداني شد و مراسم به ياد ماندني برگزار شد. كه دانش آموزان بسيار خوشحال شدند.

865 بازدید