سفال گري دانش آموزان در دبستان شهيدراجي

0 نظر

امروز 17/12/90 دانش آموزان كلاس اول به انجام سفال گري با گل رس پرداختند و در واقع گل بازي كردندو از اين كار بسيار لذت بردند. ( درس خاك و ساختن وسايل با آن در علوم كلاس اول )

811 بازدید