تدريس درس كارگر اجتماعي پايه سوم در دبستان شهيدراجي

0 نظر

امروز 23/12/90 آموزگاركلاس سوم درس كارگر اجتماعي را بصورت متفاوتي تدريس نمود و دانش آموزان بصورت عيني با نقش كارگر در جامعه آشنا شدند.

774 بازدید