جشن نيكوكاري در دبستان شهيدراجي

0 نظر

امروز 23/12/90 در دبستان شهيدراجي جشن نيكوكاري برگزار شد و دانش آموزان در اين جشن شركت نمودند و با امر خير و نيك آشنا شدند.

738 بازدید