بازديد شهردار محترم شهرستان دزفول از نمايشگاه خلاقيت دبستان شهيدراجي

0 نظر

امروز يكشنبه 20/1/91 شهردار محترم دزفول جناب آقاي دوائي با درخواستي كه از طرف دبستان شده بود جهت بازديد از نمايشگاه خلاقيت تشريف آورده و از نزديك  وسايل و نحوه آموزش با آن ها را مشاهده نمودند و قول همكاري نيز دادند كه ضمن تشكر بسياروافر از ايشان كه به علم و دانش اهميت مي دهند و سپاس ويژه از لبيك گفتن به در خواست اين آموزشگاه و نيز قدرداني تمام مردم دزفول از خدمات ايشان اميدواريم كه خداوند بر توفيقات ايشان بيفزايد.

 

820 بازدید