بازديد كارشناسان استاني از نمايشگاه خلاقيت دبستان شهيدراجي

0 نظر

امروز سه شنبه 22/1/91 كارشناسان اداره كل از نمايشگاه خلاقيت دبستان شهيدراجي بازديد نمودند و بسيار خرسند از لحاظ آموزشي شدند.

849 بازدید