آمادگي دانش آموزان دبستان شهيدراجي براي ورود به كلاس ششم

1 نظر

دانش آموزان كلاس پنجم دبستان شهيدراجي براي ورود به كلاس ششم اعلام آمادگي نمودند.

837 بازدید