دبستان پسرانه شهيد راجي دزفول http://ragi-school.tarlog.com/author/2007/ دبستان پسرانه شهيد راجي دزفول به قلم دبستان شهيد راجي دزفول fa آمادگي دانش آموزان دبستان شهيدراجي براي ورود به كلاس ششم http://ragi-school.tarlog.com/post/66/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><STRONG><FONT face=Arial size=2>دانش آموزان كلاس پنجم دبستان شهيدراجي براي ورود به كلاس ششم اعلام آمادگي نمودند.</FONT></STRONG></P> </div> <P align=center><IMG style="WIDTH: 477px; HEIGHT: 250px" height=250 src="http://up98.org/upload/server1/02/i/c3xh7pbca6s2rxluadg.jpg" width=485></P> Wed, 18 Apr 2012 05:15:41 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/66/ بازديد كارشناسان استاني از نمايشگاه خلاقيت دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/65/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز سه شنبه 22/1/91 كارشناسان اداره كل از نمايشگاه خلاقيت دبستان شهيدراجي بازديد نمودند و بسيار خرسند از لحاظ آموزشي شدند.</STRONG></FONT></P> </div> <P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG><IMG style="WIDTH: 331px; HEIGHT: 173px" height=173 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/4gust6jdnqa2l50zbb02.jpg" width=335></STRONG></FONT></P> Wed, 11 Apr 2012 13:25:32 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/65/ بازديد شهردار محترم شهرستان دزفول از نمايشگاه خلاقيت دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/64/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز يكشنبه 20/1/91 شهردار محترم دزفول جناب آقاي دوائي با درخواستي كه از طرف دبستان شده بود جهت بازديد از نمايشگاه خلاقيت تشريف آورده و از نزديك&nbsp; وسايل و نحوه آموزش با آن ها را مشاهده نمودند و قول همكاري نيز دادند كه ضمن تشكر بسياروافر از ايشان كه به علم و دانش اهميت مي دهند و سپاس ويژه از لبيك گفتن به در خواست اين آموزشگاه و نيز قدرداني تمام مردم دزفول از خدمات ايشان اميدواريم كه خداوند بر توفيقات ايشان بيفزايد.</STRONG></FONT></P> </div> <P>&nbsp;</P> <P align=center><IMG height=230 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/yjy6iv11h35gd5bted7.jpg" width=396></P> Mon, 09 Apr 2012 09:51:01 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/64/ بازديد دانش آموزان دبستان شهيدراجي از موزه حمام كرناسيان و موزه آب و آقا رودبند http://ragi-school.tarlog.com/post/63/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>روز پنج شنبه 17/1/91 دانش آموزان كلاس سوم دبستان شهيدراجي به همراه آموزگار خود و معاون پرورشي از موزه آب و موزه تاريخي حمام كرناسيان&nbsp; نيز مقبره متبركه امام زاده رودبند بازديد نموده و كلي لذت بردند و چيزهاي بسيار خوبي از تاريخ ياد گرفتند .</STRONG></FONT></P> </div> <DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT></DIV> <P><FONT face=Arial size=2><STRONG><IMG height=251 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/g8a211twmowys9ui5vxo.jpg" width=489></STRONG></FONT></P> <P><IMG height=271 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/vtvhzdqxuoaxuyuzw8oq.jpg" width=450></P> <P><IMG height=292 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/dgmkmwx4ordx3f4e3gc9.jpg" width=408></P> <P>&nbsp;</P> Sat, 07 Apr 2012 12:53:11 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/63/ جشن نيكوكاري در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/62/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز 23/12/90 در دبستان شهيدراجي جشن نيكوكاري برگزار شد و دانش آموزان در اين جشن شركت نمودند و با امر خير و نيك آشنا شدند.</STRONG></FONT></P> </div> <P align=center><IMG style="WIDTH: 407px; HEIGHT: 224px" height=224 src="http://img4up.com/up2/62477465158903138278.jpg" width=537></P> Tue, 13 Mar 2012 13:23:11 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/62/ تدريس درس كارگر اجتماعي پايه سوم در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/61/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><STRONG><FONT face=Arial size=2>امروز 23/12/90 آموزگاركلاس سوم درس كارگر اجتماعي را بصورت متفاوتي تدريس نمود </FONT></STRONG><STRONG><FONT face=Arial size=2>و دانش آموزان بصورت عيني با نقش كارگر در جامعه آشنا شدند.</FONT></STRONG></P> </div> <P align=center><IMG height=201 src="http://img4up.com/up2/16700828933835213128.jpg" width=491></P> Tue, 13 Mar 2012 13:15:41 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/61/ سفال گري دانش آموزان در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/60/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز 17/12/90 دانش آموزان كلاس اول به انجام سفال گري با گل رس پرداختند و در واقع گل بازي كردندو از اين كار بسيار لذت بردند. ( درس خاك و ساختن وسايل با آن در علوم كلاس اول )</STRONG></FONT></P> </div> <P align=center><IMG style="WIDTH: 356px; HEIGHT: 220px" height=220 src="http://img4up.com/up2/29729904654674052710.jpg" width=509></P> Wed, 07 Mar 2012 08:32:18 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/60/ روزدرختكاري در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/59/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>درمورخ 15/12/90 مصادف با روز درختكاري در دبستان شهيدراجي دانش آموزان به كاشتن نهال پرداختند و از اين كار لذت بردند</STRONG></FONT></P> </div> <P><STRONG><FONT face=Arial size=2>و حتي دانش آموزان تشويق شدند كه در خانه و منزل خود در صورت امكان نيز اين كار را انجام دهند.</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 307px; HEIGHT: 216px" height=216 src="http://img4up.com/up2/61480525720725950141.jpg" width=478></P> Wed, 07 Mar 2012 07:38:26 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/59/ جشن نظام آموزشي 3+3+6 در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/58/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><STRONG><FONT face=Arial size=2>امروز دوشنبه مورخ 15/12/90 جشن آغاز نظام آموزشي 3+3+6 در دبستان شهيدراجي با حضور كارشناس مسئول و كارشناسان&nbsp;آموزش ابتدايي&nbsp;به حضور و شركت آموزگاران و پرسنل اين آموزشگاه با همياري دانش آموزان پيشتاز دبستان برگزار گرديد. و دانش آموزان با نظام آموزشي 3+3+6 آشنا شده و بصورت نمادين نعدادي از دانش آموزان با لباس هاي متفاوت وارد كلاس ششم شدند.</FONT></STRONG></P> </div> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <P align=center><IMG style="WIDTH: 379px; HEIGHT: 246px" height=246 src="http://img4up.com/up2/67286873327449093965.jpg" width=549></P> <P>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 388px; HEIGHT: 253px" height=253 src="http://img4up.com/up2/82038917362291223977.jpg" width=463></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 430px; HEIGHT: 234px" height=234 src="http://img4up.com/up2/99506112708324128911.jpg" width=438></P> Mon, 05 Mar 2012 08:11:23 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/58/ دانش آموز ان خوب دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/57/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><STRONG><FONT face=Arial size=2>دانش آموزان دبستان شهيدراجي بسيار خوب هستند و منظم و كوشا و پر تلاش</FONT></STRONG></P> </div> <P><IMG style="WIDTH: 311px; HEIGHT: 186px" height=186 src="http://img4up.com/up2/87740506393173312666.jpg" width=474></P> Wed, 29 Feb 2012 13:38:07 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/57/