دبستان پسرانه شهيد راجي دزفول http://ragi-school.tarlog.com/category/2/ fa بازديد دانش آموزان دبستان شهيدراجي از موزه حمام كرناسيان و موزه آب و آقا رودبند http://ragi-school.tarlog.com/post/63/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>روز پنج شنبه 17/1/91 دانش آموزان كلاس سوم دبستان شهيدراجي به همراه آموزگار خود و معاون پرورشي از موزه آب و موزه تاريخي حمام كرناسيان&nbsp; نيز مقبره متبركه امام زاده رودبند بازديد نموده و كلي لذت بردند و چيزهاي بسيار خوبي از تاريخ ياد گرفتند .</STRONG></FONT></P> </div> <DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT></DIV> <P><FONT face=Arial size=2><STRONG><IMG height=251 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/g8a211twmowys9ui5vxo.jpg" width=489></STRONG></FONT></P> <P><IMG height=271 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/vtvhzdqxuoaxuyuzw8oq.jpg" width=450></P> <P><IMG height=292 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/dgmkmwx4ordx3f4e3gc9.jpg" width=408></P> <P>&nbsp;</P> Sat, 07 Apr 2012 12:53:11 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/63/ جشن نيكوكاري در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/62/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز 23/12/90 در دبستان شهيدراجي جشن نيكوكاري برگزار شد و دانش آموزان در اين جشن شركت نمودند و با امر خير و نيك آشنا شدند.</STRONG></FONT></P> </div> <P align=center><IMG style="WIDTH: 407px; HEIGHT: 224px" height=224 src="http://img4up.com/up2/62477465158903138278.jpg" width=537></P> Tue, 13 Mar 2012 13:23:11 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/62/ روزدرختكاري در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/59/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>درمورخ 15/12/90 مصادف با روز درختكاري در دبستان شهيدراجي دانش آموزان به كاشتن نهال پرداختند و از اين كار لذت بردند</STRONG></FONT></P> </div> <P><STRONG><FONT face=Arial size=2>و حتي دانش آموزان تشويق شدند كه در خانه و منزل خود در صورت امكان نيز اين كار را انجام دهند.</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 307px; HEIGHT: 216px" height=216 src="http://img4up.com/up2/61480525720725950141.jpg" width=478></P> Wed, 07 Mar 2012 07:38:26 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/59/ دانش آموز ان خوب دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/57/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><STRONG><FONT face=Arial size=2>دانش آموزان دبستان شهيدراجي بسيار خوب هستند و منظم و كوشا و پر تلاش</FONT></STRONG></P> </div> <P><IMG style="WIDTH: 311px; HEIGHT: 186px" height=186 src="http://img4up.com/up2/87740506393173312666.jpg" width=474></P> Wed, 29 Feb 2012 13:38:07 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/57/ گروه سرود پيشتازان دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/53/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>گروه سرود دانش آموزان طرح پيشتازان دبستان شهيدراجي خود رابراي شركت در مسابقه سرود بين مدارس آماده نمودند و براي آمادگي هر چه بيشتر تمرين نمودند.</STRONG></FONT></P> </div> <DIV></DIV> <P><IMG style="WIDTH: 411px; HEIGHT: 229px" height=201 src="http://img4up.com/up2/67247482172502907052.jpg" width=492></P> Wed, 15 Feb 2012 14:01:37 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/53/ اهدا هديه به دانش آموزان به مناسبت ميلاد پيامبر اسلام (ص) در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/52/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز 23/11/90 در دبستان شهيدراجي به دانش آموزاني كه نام آن ها محمد ونيز با پيشوند و پسوند محمد بود به مناسبت ميلاد پيامبر اسلام ( ص ) يك جا كليدي كه نام پيامبر روي آن بود اهداء گرديد و دانش آموزان بسيار خوشحال شدند .</STRONG></FONT></P> </div> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <P><IMG style="WIDTH: 554px; HEIGHT: 246px" height=246 src="http://img4up.com/up2/94759457793481086750.jpg" width=519></P> Sun, 12 Feb 2012 12:06:12 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/52/ برگزاري جشن شكرگزاري انس با قرآن در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/47/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز چهارشنبه مورخ 14/10/90 جشن شكرگزاري انس با قرآن كلاس سوم در نمازخانه دبستان شهيدراجي برگزار شد كه طي آن دانش آموزان ضمن قرائت قرآن&nbsp; نسبت به يادگيري خوداز قرآن آشنا شدند&nbsp;و نيزآموزگاران ومدير ومعاون پرورشي&nbsp; ضمن صحبت هايي در راستاي يادگيري و عمل به قرآن دعاي شكر سر داده و دانش آموزان همراهي نمودند و درپايان با شيريني از دانش آموزان پذيرايي صورت گرفت.</STRONG></FONT></P> </div> <DIV></DIV> <P>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 501px; HEIGHT: 207px" height=207 src="http://img4up.com/up2/76664025562837887777.jpg" width=345></P> Wed, 04 Jan 2012 11:16:25 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/47/ برگزاري اردو در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/41/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><FONT size=2><STRONG>امروز سه شنبه مورخ 6/10/90دانش آموزان دبستان شهيدراجي به اردو اعزام شدند كه طي اين اردو كه در پارك بعثت برگزار شد دانش آموزان ضمن تفريح به يادگيري برخي مطالب علمي نيز پرداختند.</STRONG></FONT> </div> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <DIV><IMG height=229 src="http://img4up.com/up2/95078006012259178339.jpg" width=555></DIV> Tue, 27 Dec 2011 13:18:38 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/41/ روز هواي پاك در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/38/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>روز دوشنبه مورخ 28/9/90 روز پاكيزگي و هواي پاك ناميده شده كه به همين منظور تعدادي از دانش آموزان دبستان شهيدراجي&nbsp;در اين طرح </STRONG></FONT><STRONG><FONT face=Arial size=2>بسيار مفيد شركت نمودند.</FONT></STRONG></P> </div> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <P><IMG style="WIDTH: 392px; HEIGHT: 228px" height=228 src="http://img4up.com/up2/86583064273554496843.jpg" width=542></P> <P align=center>&nbsp;</P> Tue, 20 Dec 2011 08:32:45 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/38/ برگزاري نمايشگاه كتاب به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/36/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>در دبستان شهيدراجي به مناسبت هفته كتاب نمايشگاهي برگزار گرديد كه ضمن آن دانش آموزان ضمن خريداري به نقش مطالعه و ارزش كتاب واقف شدند.</STRONG></FONT></P> </div> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <P align=center><IMG style="WIDTH: 567px; HEIGHT: 347px" height=454 src="http://www.irupload.ir/images/1vwynehhued2mem4tyzr.jpg" width=331></P> Wed, 14 Dec 2011 08:08:14 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/36/